Educatief pakket Vol macht om te stemmen

Op 13 oktober 2024 zijn we voor het eerst niet meer verplicht om te gaan stemmen. Het Vlaams Parlement schafte de opkomstplicht voor de lokale en provinciale verkiezingen af. Het is een belangrijke democratische vernieuwing die burgers aanzet om bewust na te denken over hun stemrecht. 

DE KEI vzw en KEI-JONG vzw ontwikkelden de infobrochure ‘Vol macht om te stemmen!’. Deze brochure brengt alle nodige informatie rond de lokale verkiezingen in eenvoudige taal, op maat van personen met een verstandelijke beperking. 

Daarnaast reiken we graag een educatief pakket aan voor iedereen die het netwerk vormt van een persoon met een verstandelijke beperking. Dit educatief pakket is samen te gebruiken met de infobrochure ‘Vol macht om te stemmen!’. Het biedt hapklare werkvormen en inspiratie om met groepen of individuen aan de slag te gaan rond de lokale verkiezingen. 

We leggen momenteel de laatste hand het educatief pakket. Alles worden verzonden aan het eind van de vierde week van juli. Vanaf dat moment kan je het pakket ook hier downloaden. 

De infobrochure en het educatief pakket konden we realiseren door ondersteuning van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Regering. Door in te tekenen op de projectoproep van het Agentschap verleggen we mee de bakens om de stem van onze doelgroep ten volle aan bod te laten komen. 

Wij gaan ervan uit dat iedereen vol macht is om bewust te kiezen. Zo werken wij allen samen aan een sterk democratisch lokaal bestuur. 

De stem van personen met een verstandelijke beperking doet ertoe. Ook zij hebben een mening. Samen maken we de democratie.

Vol macht om te stemmen een infobrochure in verstaanbare taal rond de lokale verkiezingen van 13 oktober 2024. Klik op de afbeelding om in te kijken en of te downloaden: 

Het educatief pakket is er voor ondersteuners om met groepen of individuen aan de slag te gaan rond de lokale verkiezingen. Klik op de afbeelding om in te kijken en of te downloaden: