Nog even praktisch

VLAAMS OPLEIDINGSVERLOF

Voor de 3 x driedaagse cursussen
en voor de 2 x tweedaagse cursussen
kan je Vlaams opleidingsverlof krijgen.
Dit is speciaal verlof om bij te leren.
Je loon wordt doorbetaald.
Werk je voltijds?
Dan kan je per schooljaar maximaal 125 uren volgen met opleidingsverlof.
Werk je halftijds?
Dan kan je 62,5 uur volgen met opleidingsverlof.
Een schooljaar loopt van 1 september tot 31 augustus.
Er zijn wel voorwaarden:
– Je baas moet akkoord gaan.
– Je doet betaald werk, bijvoorbeeld in een maatwerkbedrijf.
Wij vragen toestemming voor je opleidingsverlof aan de personeelsdienst
van je werk. Je kan het ook al zelf gaan vragen. Zo hebben zij rustig
de tijd om het te bekijken. De sociale dienst van je werkplek kan nagaan
of je voor Vlaams opleidingsverlof in aanmerking komt.
Voor WEEKENDS kan je GEEN Vlaams opleidingsverlof krijgen.

OPLEIDINGSCHEQUES

Voor een beperkt aantal cursussen
betaalt de Vlaamse overheid
de helft van je cursusbijdrage.
Dit kunnen basis computercursussen zijn of cursussen die je helpen
om je werk beter te doen. Zie je dit logo bij een cursus?
Dan kan je de cursusbijdrage met opleidingscheques betalen.
De verblijfsbijdrage kan je nooit met opleidingscheques betalen.

Voor wie ?
– Je woont in Vlaanderen of Brussel.
– Je hebt betaald werk.
Hoe werkt het ?
– Bestel de opleidingscheques pas als je van DE KEI vzw een bevestigingsbrief hebt voor de cursus.
– Bestel enkel cheques voor het bedrag van de cursusbijdrage.
Het bedrag staat bij elke cursus vermeld.
– Als je de cheques ontvangt bezorg je ze aan DE KEI vzw.
– Vul niets in op de cheques, dat moet DE KEI vzw doen.

Het is niet zo eenvoudig om de cheques aan te vragen.
Je kan gerust hulp vragen aan je begeleiding of familie.
Hoe koop je ze ?
– Via de telefoon: 0800 30 700 Dit is het gratis nummer van de VDAB. Je kan er elke werkdag van 8 tot 19 uur naar bellen.
– Via het internet: www.vdab.be/opleidingscheques. Je moet je registeren op de website van de VDAB.

TIP: hou volgende gegevens klaar, de VDAB vraagt ernaar:
– Je rijksregisternummer: dit staat op je identiteitskaart.
– Wat je hebt gestudeerd.
– Hoeveel de cursusbijdrage van deze cursus is. Dit staat steeds bij de cursus vermeld.
– Andere informatie over de cursus: we schrijven in jouw bevestigingsbrief welk nummer je moet doorgeven.